Have A Sweet Gym
Production company(s):
Description:
靚仔+甜品,誰個女生不愛?節目「先苦後甜」找來會拍YouTube片放上網公告大家:「我識煮嘢食㗎!」嘅 Anson [email protected] 做主持,四出拜師城中嘅甜品、糕點師傅,學整最 IGable 嘅甜品,提供予一眾嗜甜女士、愛打卡之 IG foodie 或者最恨試 AK 手勢嘅一眾親朋好友或生粉。不過大快朵頤前,總要付出代價,AK 拜托空手道港隊代表李振豪 及 前香港男子擊劍運動員林衍聰,精心設計咗多套運動,俾一眾想嘗AK親手做嘅甜品嘅你我他。果套運動有幾「甘」,接下來介紹嘅甜品就有幾 rich 幾好味!純粹為之後嘅甜品做定準備,預先燃消卡路里!做人就是這樣:為了健康,為了靚靚,為了 AK,係要付出的!